De Utrolige År (DUÅ)

“De utrolige år” forældrekurser er udviklet til at hjælpe forældre og børn, hvis familien oplever mange konflikter og negativ stemning.

På kurserne får forældre konkrete redskaber til at tackle hverdagens udfordringer i samværet med barnet. Kursernes formål er også at forebygge eller løse begyndende adfærdsproblemer hos mindre børn. På 20-ugersforløbet tilknyttes børnegruppen “Dinosaurusskolen”.

DUÅ Basic

For forældre med børn i alderen 3-8 år.

På kurserne lægges der stor vægt på at styrke børnenes selvværd og selvtillid, og der er fokus på den positive adfærd. Andre temaer er håndtering af følelser, støtte sociale kompetencer, anerkendelse, positiv grænsesætning og problemløsning. Kurset er handle-orienteret.

Kursusforløb og opbygning

 • 14-20 sessioner à ca. 2½ time
 • 6-7 familier med børn mellem 3 og 8 år
 • To gruppeledere – samarbejde mellem sundhedsplejersker, familiekonsulenter og støttepædagoger.
 • Udgangspunkt i familiernes udfordringer
  • filmklip som diskussionsoplæg
  • øvelser
  • hjemmeopgave med anvendelse af principper derhjemme

Fundamentet er positiv og anerkendende tilgang. Opbygning fra bunden af pyramide er vigtig. Mest fra bunden – mindst fra toppen.

DUÅ Småbørn

For forældre med børn i alderen 1-3 år.

Formålet er at hjælpe forældre til at fremme den sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling hos barnet. Programmet har særligt fokus på at give redskaber til at håndtere børns selvstændighedsalder på en positiv måde. Der lægges stor vægt på at styrke børnenes selvværd og selvtillid. Kurset er på 13 sessioner

OBS pt tilbydes der ikke kurser for forældre med børn 1-3 år.

Ansøgning om deltagelse

Ansøgning og yderligere information fås ved henvendelse til DUÅ-sundhedsplejersker

Birthe Sand Knudsen tlf 24832920 mail: Birthe.sand.knudsen@holstebro.dk eller Lene Bjerre tlf 24205276 mail: Lene.bjerre@holstebro.dkEller til socialrådgiver i Børn og Unge.

DUÅ i Holstebro Kommune

De utrolige år er en programserie, som er udviklet i USA af Caroline Webster Stratton. Det er evidensbaseret, dvs at der er lavet forskning på virkning. Programmet er manualbaseret.

DUÅ blev implementeret i Holstebro kommune i 2007, hvor det startede med forældregrupper og siden er der koblet flere andre programmer på, så der nu er en helhed i den pædagogiske tilgang til børn i kommunen:

 • DUÅ –Basic forældreprogram
 • Dinosaurusskole
 • DUÅ- småbørn forældreprogram (pt. pause)
 • DUÅ – baby forældreprogram
 • DUÅ – institutionsprogram
 • Dinosaurusskole stor gruppe (pt. pause)
 • DUÅ i dagplejen

Pjecer

Se evt mere på www.socialstyrelsen.dk.

Comments are closed.