6-15 år

Sundhedsplejen i Holstebro Kommune tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende ydelser på Holstebro kommunes folkeskoler, friskoler, private skoler, special skoler, efterskoler (8. klasse) og den kommunale ungdomsskole.

Hver enkelt skole har en eller to sundhedsplejersker tilknyttet.

Hvis barnet eller forældrene ser behov for samtale om forhold der er afgørende for barnets trivsel og sundhed, kan sundhedsplejersken kontaktes på mail/intra eller tlf.

Sundhedsplejersken ser forældrene som de vigtigste personer i børnenes og de unges liv. Så derfor et er godt samarbejde mellem forældre og sundhedsplejersken af stor betydning.

Sundhedsplejersken arbejder også i tæt samarbejde med skolens lærere, dette foregår altid med forældresamtykke.

Comments are closed.