Ophold på Julemærkehjem for overvægtige skolebørn

I Danmark kan overvægtige skolebørn søge om et ophold på et Julemærkehjem.

Sundhedsplejersken på jeres barns skole eller jeres egen læge kan hjælpe jer med at skrive en ansøgning til Julemærkehjemmet.

Her kan I orientere jer om tilbuddet:

link

Sundhedsplejersken tilbyder opfølgning og støtte til opretholdelse af den nye livstil:

  • Samtale vedr. udfyldelse af ansøgnings skema til Julemærkehjemmet
  • Samtale om barnets/den unges sundhedsprofil hvor forældre deltager. Efter opholdet på Julemærkehjemmet modtager sundhedsplejersken et brev fra julemærkehjemmet. Her er de fremtidige aftaler for mad og aktiviteter/sport  beskrevet som sundhedsplejersken skal støtte barnet/den unge i at opretholde.
  • Løbende samtaler hvor både barnet/den unge samt forældre deltager.

Nyt i vente

I 2014-2015 er der taget initiativer til et tættere samarbejde mellem Julemærkehjemmet og forældrene. Der er tilsvarende taget initiativer til et tættere tværfagligt samarbejde mellem Julemærkehjemmet og den kommunale sundhedspleje. Det betyder at fremtidige børn og forældre vil opleve en styrket indsats og støtte gennem hele forløbet.

Sundhedsplejens tilbud til børn og unge der er overvægtige vil fra år 2015 blive koordineret og kvalificeret af nyeste viden og forskning. I er velkommen til at kontakte sundhedsplejersken på jeres barns skole og høre til hvor langt vi er.

Comments are closed.