Skolesundhedsplejen har fokus på trivsel

Børn og unges trivsel afhænger af forhold i familien, blandt kammerater og i lokal miljøet. Nyere forskning viser, at børns trivsel beskrives udfra deres egne beretninger om deres hverdagsliv gennem de dilemmaer og udfordringer, som de møder. På den måde lykkedes det for dem at mestre disse udfordringer. Nogle af de forhold der har størst betydning for om børnene trives, er barnets sociale relationer. Barnets sociale og personlige kompetencer har derfor afgørende betydning for deres følelse af at være en del af fælleskabet i skolen. Trivsel kan derfor ikke adskilles fra skolens læringsmiljø.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende gennem dialog og undervisning omkring:

  • børnenes relationer og sociale kompetencer
  • forhold i familien
  • selvværd og  livsmod
  • handlekompetence

En forudsætning for, at den sundhedsfremmende indsats virker på længere sigt er, at børnene er involverede og aktive.

I Holstebro kommune er der særlig fokus på mental sundhed, gennem projekt PALS mental sundhed.

PALS – Mental sundhed

 

 

Comments are closed.