Undersøgelser og samtaler

På udvalgte årgange tilbydes undersøgelser og sundhedssamtaler jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger for skolesundhedspleje.

På alle årgange tilbydes åben konsultation, hvor både børn, unge og forældre kan rette henvendelse. Henvendelserne kan dreje sig om alt vedrørende det enkelte barns udvikling, trivsel og sundhed.

Sundhedsplejen er i perioden 2015-2016 i gang med at kvalitetssikre skolesundhedsplejen

Formålet er at skolesundhedsplejen skal leve op til Sundhedsstyrelsens vejledning, set i lyset af den nye skolereform og baseres på systematiske og kvalitetssikrede indsatser til fremme af børn og unges sundhed.

Comments are closed.