0.klasse – indskolingsundersøgelse og samtale

I indskolingen er der flere lejligheder til at møde sundhedsplejersken så vi de første år på skolen får mulighed for at etablere et godt samarbejde.

Vi deltager så vidt det er muligt ved skolens forældremøde i O.klasse hvor vi fortæller om sundhedsplejens tilbud gennem alle skoleårene.

Sundhedsplejersken besøger klassen således børnene kan føle sig trykke og forberedte på at skulle med til undersøgelserne og samtalen. Her bliver børnerne også introduceret til synsprøven og høreprøven. Sundhedsplejersken fortæller om hendes uddannelse som sygeplejerske og hvordan fokus både er på sundhed og sygdom i børnehøjde.

Herefter tilbydes individuelle indskolingsundersøgelser hvor barnet og forældre inviteres over skolens intra  med det formål at vurdere barnets helbred og trivsel ved skolestart. Alle børn i 0.klasse undersøges også i forhold til deres motoriske udvikling.

Her er der fokus på barnets:

  • sundhedsmæsssig skoleparathed
  • balanceudvikling, grov- og finmotorik, bevægelsesglæde, symmetri i kroppen og kropsrytme ved fx hop, kravl og spille bold.
  • familiens overvejelser ift. fritidsaktiviteter og sport

Helbredsskema

Forud for undersøgelsen modtager I forældre et helbredsskema, der sammen med vigtige oplysninger fra 5 års undersøgelsen, hos den praktiserende læge, danner baggrund for undersøgelsen og samtalen. (Hvis I ikke har noteret jeres barns højde og vægt ved 5 års alderen bedes I ringe til lægen efter disse oplysninger.) I skolealderen følger sundhedsplejersken op på det tidligere fra lægens undersøgelser. Barnets sprog og sansemotoriske udvikling vurderes og barnet får foretaget en høreprøve og synsprøve samt undersøgelse af vækst. Formålet med undersøgelserne er at afsløre nedsat syn og tidlig opsporing af hørenedsættelse i skolealderen, hvor sanserne er afgørende for indlæring.

Vurdering af barnets vækst

Barnet måles i højden og vejes for at sundhedsplejersken kan vurdere barnets vækst, hvilket sammenholdes med barnets vækst i småbørnsalderen og videre til pubertet. Tidligere lå disse undersøgelse hos familiens egen praktiserende læge, hvilke vi henviser til ved mistanke om vækstforstyrrelser. Ved overvægt eller mistanke til spiseforstyrrelser vil sundhedsplejersken kunne vejlede jer til hvilke muligheder I har for at søge professionel hjælp. Det enkelte barns vækst vil være genstand for sundhedsplejerskens opmærksomhed og der rettes spørgsmål ift. fx barnets sygdomme i småbørnsalderen, barnets vaner, tandsundhed, ernæring og søvn med mere.

Samtaleark

I modtager også et samtale ark som danner baggrund for sundhedssamtalen. Der er fokus på barnets start i skolen, venskaber, familieliv og hverdagsliv. Forældre er inviteret med, men sundhedsplejersken har primært fokus på at skabe en dialog med barnet der har hovedrollen.  Hvis I ønsker det, er I også meget velkommen til at ringe i forvejen, hvis oplysninger kan føles som en belastning for barnet.

Efter undersøgelsens resultater vurderer sundhedsplejersken behovet for opfølgning og eventuel henvisning til læge, speciallæger f.eks. øjenlæge og ørelægen. Sundhedsplejersken er også behjælpelig med at henvise barnet og jer som familie til tilbud der er målrettet barnets individuelle behov for støtte.

 

Comments are closed.