0.klasse – indskolingsundersøgelse og samtale

I indskolingen tilbydes individuel undersøgelse, hvor barnet og forældre inviteres over skolens intra med det formål at vurdere barnets helbred og trivsel ved skolestart. Alle børn i 0. klasse undersøges også i forhold til deres motoriske udvikling.

Her er der fokus på barnets:

  • sundhedsmæssige skoleparathed
  • balanceudvikling, grov- og finmotorik, bevægelsesglæde, symmetri i kroppen og kropsrytme ved fx hop, kravl og spille bold.
  • familiens overvejelser ift. fritidsaktiviteter og sport

Sundhedsplejersken besøger klassen inden undersøgelsen. Børnene ser sundhedsplejerskens lokale og bliver introduceret til syns- og høreprøve.

Samtaleark

I modtager også et samtale ark som danner baggrund for sundhedssamtalen. Der er fokus på barnets start i skolen, venskaber, familieliv og hverdagsliv. Forældre er inviteret med, men sundhedsplejersken har primært fokus på at skabe en dialog med barnet der har hovedrollen.  Hvis I ønsker det, er I også meget velkommen til at ringe i forvejen, hvis oplysninger kan føles som en belastning for barnet.

Efter undersøgelsens resultater vurderer sundhedsplejersken behovet for opfølgning og eventuel henvisning til læge, speciallæger f.eks. øjenlæge og ørelægen. Sundhedsplejersken er også behjælpelig med at henvise barnet og jer som familie til tilbud der er målrettet barnets individuelle behov for støtte.

Comments are closed.