1.klasse – undersøgelse

Sundhedsplejersken besøger først klassen med et kort oplæg om den forestående individuelle undersøgelse af barnets syn, højde og vægt samt en leg vedr. sundhed, hvor børnene selv skal være aktive.

Sundhedsplejersken inviterer til og informere om undersøgelserne i 1.kl over skolens intranet.

Sundhedsplejersken planlægger efterfølgende datoer for hver enkelt barns undersøgelse af vægt/højde undersøgelser for at vurdere vækstudvikling i 1. klasse, samt synsprøve. Høreprøve gentages efter behov. Da der er tale om en konkret og afgrænset undersøgelse inviteres forældrene ikke med, men hvis der er særlige behov, kan forældre ringe i forvejen og der bede om en anden aftale.

Klasselæreren er også en central medspiller, når det handler om at fremme barnets trivsel og glæde ved at gå i skole. Derfor vil sundhedsplejersken bede jer om et skriftlig samtykke, når hun oplever behov for inddragelse af skolens personale.

 

 

Comments are closed.