5.klasse – klasseundervisning om krop og pubertet

Seksuel sundhed

I Holstebro kommune prioriteres børn og unges seksuelle sundhed højt og sundhedsplejen har i et samarbejde med skolerne indført en række initiativer der omhandler børn og unge i alle aldre. Der er blandt andet udviklet en læseplan, der henviser til relevant litteratur og nyttige links om emner som: sundhed og trivsel, familieliv, kroppen, pubertet og seksualitet. Der er også information om mulighed for skolen at deltage i Uge 6 kampagnen der hvert år udvælger et emne, der målrettes skolebørn og unge på alle klassetrin.

I 5.klasse tilbydes undervisning om krop og pubertet.

Sundhedsplejersken kommer med et oplæg om kroppens naturlige forandringer og følelser der følger med alderen.

Undervisningen ligger op til dialog omkring hvad der kendetegner puberteten og hvordan man tager hensyn til hinanden og er en god kammerat. Fokus er også på hvordan kroppe er mangfoldige og forandres på forskellig vis.

Der forklares om vigtigheden af en god personlig hygiejne og respekt for hinandens følelser og grænser. Det er især vigtigt at klassen får oplevelsen af, at der skal være plads til alle, at forskelligheder er en styrke for fællesskabet og alle har ret til et privatliv.

Kæresteforhold kommer ofte på banen, men der gives ikke undervisning i sex og prævention i 5.klasse.

Undervisningen er tilrettelagt med fokus på at eleverne får viden om fysiske og psykiske forandringer i puberteten, at de øver sig i at tale sammen om krop, pubertet og trivsel. At undervisningen kan bidrage til elevernes kropstilfredshed og glæde samt at eleverne oplever at det er rart, sjovt og trygt at tale med sundhedsplejersken om krop og pubertet. Der er forskellige aktiviteter i lagt ind i undervisningen, blandt andet film, og gruppearbejde omkring brevkasse spørgsmål. Der tages ikke udgangspunkt i elevernes egne personlige forhold men der tales på et generelt og alment grundlag for alle elever i samme alder. Undervisningen planlægges således, at børnenes privatliv og intimsfære respekteres.

Samarbejde mellem læreren og sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken og læreren samarbejder omkring tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen. Der kan være specielle forhold i den enkelte klasse der skal tages hånd om.

En god ide at forældre taler med barnet før og efter undervisningen

Sundhedsplejen vil gerne opfordre forældre, til en god dialog med barnet både før og efter undervisningen. Det er væsentlig for barnet at han/hun kan få mulighed for at knytte undervisningen til eget liv, i det omfang barnet viser interesse for det. Hvis I synes at dette er en udfordring som vækker usikkerhed, er I meget velkomne til at ringe til sundhedsplejersken, der arbejder på jeres barns skole. I kan også rette henvendelse til klasselæreren, hvis I mener emnet kunne være relevant for resten af klassen.

Læs mere og se film vedr. emnet: www.migogminkrop.dk og kroppelop.dk/tv

Der er ydermere åben konsultation som på de øvrige årgange.

Comments are closed.