6.klasse – sundhedssamtale

Sundhedsplejersken besøger først hele klassen hvor hun underviser i det brede og positive sundhedsbegreb så eleverne får anledning til at tænke over deres egen og andres sundhed. Her introduceres også til tilbuddet om individuelle samtaler og undersøgelser .

Efterfølgende indkaldes/ inviteres der til en sundhedssamtale, hvor barnet nu har en god alder til at kunne reflektere med en øget bevidsthed, omkring egen sundhed og muligheder for forandringer.

Der følges op på højde og vægt, samt synsprøve. Høreprøve gennemføres efter behov.

Der vil opstå mulighed for dialog om dilemmaer ved livsstil og derved spørgsmål omkring, hvad der fremmer sundhed eller øger risiko for sygdom eller dårlig trivsel.

Alle børn spørges til deres tanker om alkohol debut og rygning da dette er afgørende forhold for barnets sundhed og trivsel blandt andre børn, unge og voksne.

Sundhedsplejersken spørger ind til fritidsinteresser, venskaber, sport og aktivitetsniveau.

Det kan også handle mere eller mindre om pubertet og sundhedsplejersken udleverer pjecen ”teenageguiden” til alle i 6.klasse. Der opfordres til at følge det danske vaccinationsprogram med  12 års MFR vaccination for piger og drenge samt HPV (livmoderhlaskræft)vaccinen for piger

www.sundhedsstyrelsen.dk

Sundhedsplejersken har tilbud om flere samtaler hvis der skønnes behov fx hvis der er sket store forandringer i elevens trivsel. Der kan opstå henvisning til andre rådgivere eller konkret vejledning. Det kan f.eks. være omkring dårlig trivsel i klassen/skolen, helbredsændringer og sygdom, skilsmisse og dødsfald.

 

 

Comments are closed.