7. klasse – opfølgning ved behov

I 7. klasse er der tilbud om opfølgning i åben konsultation som på de øvrige årgange.

Åben konsultation

Børn, unge og forældre kan henvende sig i åben konsultation, ved at rette henvendelse til skolens sundhedsplejerske året rundt. Hvis der sker store forandringer i jeres barns liv, kan sundhedsplejersken være behjælpelig med støttende samtaler, henvisning til andre rådgivere eller konkret vejledning. Det kan f.eks. være dårlig trivsel i klassen/skolen, helbredsændringer og sygdom, skilsmisse og dødsfald.

Opfølgning på tidligere aftaler sker løbende og det kan både istandsættes af eleven og familien eller ved at  sundhedsplejersken  kontakter familien på ny.

Skoleskift efter 6.klasse

For nogle skoler er der skoleskift efter 6.klasse og derfor vil barnet få en anden sundhedsplejerske, der er tilknyttet den nye skole.

Skolens personale vil fortælle sundhedsplejersken om nye elever. Sundhedsplejersken vil bede forældre om informeret samtykke til at drøfte elevens start på skolen og rekvirere den tidligere skolesundhedstjeneste journal. Herved kan der ske opfølgning.

Hvis barnet, forældre eller lærere ser behov for samtale om forhold, der er afgørende for barnets trivsel og sundhed på den nye skole, kan der rettes henvendelse pr. telefon. skolens intranet eller pr. mail.

Barnet ses til udskolingsundersøgelse i 8.klasse.

Comments are closed.