8. klasse – udskolingsundersøgelse og samtale

Sundhedsplejersken besøger først hele klassen med et oplæg om det brede og positive sundhedsbegreb, hvor de unge er med til at definere, hvad ungdomsårene kendetegnes ved og hvilke nye udfordringer der hører til alderen.

Undervisningen lægger op til dialog omkring ungdomsliv, hvordan man tager hensyn til hinanden. Fokus er også på hvordan kroppe er mangfoldige og forandres på forskellig vis.

Sundhedsplejersken introducerer også eleverne til de efterfølgende individuelle samtaler og udskolingsundersøgelser. Ved udskolingsundersøgelserne drøftes blandt andet den unges trivsel og relationer med andre unge og familien. Derudover drøftes den unges vaner i forhold til fysisk aktivitet, søvnvaner, ernæring og rusmidler samt seksuel sundhed. Også uddannelses- og erhvervsønsker drøftes.

Undersøgelser:

  •  højde- og vægtmåling, således elevens vækstudvikling følges
  •  synsprøve – evt. farvesynstest, såfremt den unge har erhvervsønsker, der kræver fuldt farvesyn
  •  høreprøve

Den unge medvirker selv til at definere, hvad der er afgørende for hans eller hendes oplevelse af sundhed og trivsel. Den unge kan sammen med sundhedsplejersken definere problemer samt løsnings- og handlingsforslag.

Comments are closed.