8.klasse – udskolingsundersøgelse og samtale

Sundhedsplejersken besøger først hele klassen med et oplæg om det brede og positive sundhedsbegreb hvor de unge er med til at definere hvad ungdomsårene kendetegnes ved og hvilke nye udfordringer der hører til alderen. Eleverne er aktive i undervisningen på i dialog med også i andre aktiviteter fx Quiz om unges sundhed og trivsel.

Sundhedsplejersken introducerer også eleverne til de efterfølgende individuelle samtaler og udskolingsundersøgelser.

Ved udskolingsundersøgelsen drøftes blandt andet den unges trivsel og relationer med andre unge og familien. Der er et samtaleark ” Hvordan har du det”? der udfyldes af den unge før samtalen, vedrørende den unges vaner i forhold til fysisk aktivitet, søvnvaner, ernæring og rusmidler samt seksuel sundhed.

Undersøgelser:

  • højde og vægt måling således elevens vækstudvikling følges.
  • synsprøve evt. farvesynstest såfremt den unge har erhvervsønsker der kræver fuldt farvesyn
  • høreprøve

Den unge medvirker selv til at definere, hvad der er afgørende for hans eller hendes oplevelse af sundhed og trivsel. Den unge kan sammen med sundhedsplejersken definere problemer, løsnings- og handlingsforslag.

Fremtidsmuligheder

Sundhedsplejersken kan henvise den unge til andre tilbud om hjælp og støtte. En vigtig del af udskolingssamtalen er den medicinske erhvervsvejledning om hvilken betydning eventuelle kroniske sygdomme eller handicap har får valg af uddannelse og erhverv.

Skoler har en Ungdoms og uddannelsesvejleder tilknyttet, som den unge med fordel kan tage kontakt til.

Seksuel sundhed

Hvis den unge ønsker sundhedsfaglig vejledning omkring seksualitet, prævention og sexsygdomme kan sundhedsplejersken byde ind med ajourført viden. Der kommer flere og flere nye produkter på markedet der kan være afgørende for den unge at kende til, blandt andet kondomer, slikkelapper, nødprævention og hjemmetest til f.eks. graviditet og klamydia. Sundhedsplejersken kan henvise til praktiserende læge ved mistanke om sexsygdomme ift. diagnose og behandling.

Unges seksuelle sundhed er prioriteret højt i Holstebro kommune.

Holstebro Kommunen har i flere år været udfordret af høj forekomst af smittede unge med sexsygdommen klamydia og uønskede graviditeter. Det har afstedkommet en øget opmærksomhed på sundhedsplejens tilbud om undervisning i seksuel sundhed. Vi har de sidste år kvalificeret  vores undervisning i et tværfagligt samarbejde med skolens lærere. Der er nu et øget fokus på den unges forhold til egen krop, at træffe sunde valg ift. prævention, muligheder for undersøgelse af sexsygdomme hos egen læge samt viden omkring anvendelse af nødprævention.

Skolerne deltager i Uge 6 kampagnen der finder sted hvert år og som omhandler et fælles tema indenfor seksuel sundhed men som målrettes til hver aldersgruppe. www.ugesex.dk

Der er udviklet en læseplan som indeholder relevant litteratur til brug i skolens undervisning i alle fag og alderstrin, og den henviser til en række gode links som både den unge og I som forældre kan drage stor nytte af.

www.holstebro.dk/seksualundervisning

Unge kan selv rette henvendelse til skolens sundhedsplejerske og efterspørge viden og vejledning, men der er også mulighed for vejledning i Holstebro kommunes nye center for sundhed, hvor der oprettes et kondomeri.

Comments are closed.