9. klasse

Sundhedsplejersken besøger 9. klasse og informere de unge om hvordan de kan henvende sig til sundhedsplejersken det sidste år på skolen.

Sundhedsplejersken ligger op til refleksion omkring den unges liv hvor alderen ofte medbringe udfordringer fx vedr. venner, kærester, familieforhold, skole og fremtiden, alkohol/rygning. Sundhedsplejersken giver orientering om tilbud den unge kan opsøge, gerne sammen med forældre, både i kommunen men også til fx www.bornetelefonen.dk, www.sexlinen.dk.

I 9. klasse er der mulighed for opfølgning på forhold eller problematikker fra tidligere. For nogle unge er det start på en ny skole og derfor er der tilknyttet en ny sundhedsplejerske.

Åben konsultation

Børn, unge og forældre samt skolens ansatte kan henvende sig i åben konsultation, ved at rette henvendelse til skolens sundhedsplejerske året rundt. Hvis der sker store forandringer i jeres barns/unges liv, kan sundhedsplejersken være behjælpelig med støttende samtaler, henvisning til andre rådgivere eller konkret vejledning. Det kan f.eks. være dårlig trivsel i klassen/skolen, helbredsændringer og sygdom, skilsmisse og dødsfald.

9. klasse på efterskoler

I Holstebro kommune kommer sundhedsplejersken på besøg på efterskolen og tilbyder en samtale efter den unges behov.

Der kan laves høreprøve og synsprøve, hvis der er problemet med dette. På den enkelte efterskole vil der være aftaler mellem skolens ledelse og sundhedsplejen om hvornår tilbuddet tilrettelægges i løbet af skoleåret, så I er meget velkommen til at efterspørge sundhedsplejerskens indsats.

Hvis den unge, forældre eller skolen ikke ser behov for sundhedsplejens indsats frafalder tilbuddet automatisk.

Comments are closed.