0-1 år

Som forældre, betyder I alt for jeres barn og I vil hurtigt blive de bedste til at mærke, hvordan jeres barn har det og hvad det har behov for.

Jeres barns første leveår, er meget vigtigt for barnets udvikling og trivsel. Derfor er der i Danmark et tilbud om hjemmebesøg af en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske, men har erhvervet sig erfaring med familier,børn og unge og gennemgået en 2 årig specialuddannelse som sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedsfaglig vejledning hvor det overordnede formål er at fremme sundhed og trivsel. Sundhedsplejersken har særlig opmærksomhed på familier, børn og unge, der har særlige behov for støtte  til at opnå sundhed og trivsel.

Sundhedsplejersker har opmærksomhed på udviklingsforstyrrelser, fejludvikling eller sygdom og sundhedsplejersken samarbejder med familiens praktiserende læge og andre for at sikre den rette behandling, hvis det er nødvendigt.

Sundhedsplejerskens samarbejdspartnere

Sundhedsplejersken samarbejder med andre end forældre, børn og unge. Hun henviser til f.eks. Familiecenter Spiren, Familieafdelingen på Rådhuset, jordmødrene fra fødestedet, børnetandlæger og læger bl.a. øjenlæger og øre,næse, halslæger.

Comments are closed.