Mødregrupper

Gruppetilbud til forældre med flere børn

Når man føder 2. gang, tilbydes man ikke Familie med Hjerte forældregruppe. Sundhedsplejen ønsker at medvirke til at forældre møder andre forældre og derfor er der tilbud om en mere traditionel forældregruppe/mødregruppe i sit eget lokalområde. Her foregår gruppemødet i private hjem på skift.

Fædre på orlov

Det er dog ikke længere kun mødre der deltager i “mødregrupper”da flere og flere fædre tager orlov . Fædre er derfor meget velkommen i grupperne

Lokal forældregruppe

Det er sundhedsplejersken der sammensætter gruppen ud fra hendes kendskab til fødsler i et afgrænset geografisk område, hvad enten det er i byen eller på landet. Der er plads til 4-6 familier i én gruppe, der oftest mødes hver 2. uge i starten. Sundhedsplejersken laver en liste med de familier der ønsker at deltage og giver listen til en af forældrene som indkalder til første møde.

 Det er en god ide at gruppen i tale sætte nogle regler/principper for hvordan I vil være sammen som gruppen Fx, at man ikke fortæller de andres livshistorie videre end til sin partner, at alle komme til orde ved hvert møde og hvor man fx tager en runde af hvordan går det hos og af både godt/dårligt. På denne måde vil forældrene få øje på ligheder og forskelle som inspiration til eget liv. Det bedste udbytte er når gruppen kan være en støtte og dermed ressource for hinanden.

Andere god ideer fra nuværende grupper er fx:

At foretage sig noget sammen, fx aktiviteter med børnene. At gå fælles ture med barnevognen er en dejlig måde at komme ud på og få motion.

Mange grupper arrangerer morgenbrød, hvor den som ligger hjem til kun laver kaffen og brødet og andet fordeles mellem gruppens andre medlemmer, således det er en overskuelig opgave at være vært samtidig med at man er forældre til et lille barn.

Erfaringer deles i gruppen

Der er rig mulighed for erfaringsudveksling i gruppen og dejligt at få gode råd når man efterspørger hjælp fra hinanden. Der bliver ofte skabt spændende diskussioner på de mange forskellige holdninger og  handlemåder der findes i en gruppe, fremfor når vi indenfor egen familie eller nærmeste vennekreds søger gode råd. Forskellighed blandt gruppens medlemmer er en styrke og berigelse, når det handler om familielivets udfordringer således, at der ikke kun er en opskrift på hvad der er rigtigt og forkert.

På lang sigt kan nye venskaber startes i en forældregruppe. I kan følges til aktiviteter med og uden børn, samt der ofte er gensyn ved start i institution og skole.

Comments are closed.