Besøg i hjemmet

Børnefamilier får besøg i eget hjem af sundhedsplejersken:

Der skeles mellem forældre, der får deres første barn og forældre der har flere børn.

Ved det første barn

Ved det første barn koordineres hjemmebesøgene med tilbuddet om fødsels- og familieforberedelses forløbet Familie med Hjerte.

Besøget vedr. det 4-6 måneder gamle barn er omlagt til mødegang 10 i Familie med Hjerte. Her tilbydes I en individuel samtale omkring barnets trivsel og parathed til andet mad end mælk. Barnet vil blive undersøgt, vejet og målt af sundhedsplejersken.

Undervejs i Familie med Hjerte, der strækker sig over hele barnets første leveår, kan der aftales flere hjemmebesøg efter familiens behov for vejledning.

Til forældre med flere børn

Til forældre med flere børn tilbydes hjemmebesøg også ved 8-10 måneders alderen samt en forældregruppe tæt på hvor man bor.

Comments are closed.