2 måneders besøget

Barnet undersøges og vi drøfter barnets trivsel siden sidste besøg.

Der drøftes muligheder for, at hele familien kan finde en hensigtsmæssig rytme i hverdagen mellem spædbarnets måltider, stimulering og søvn.

I 2 måneders besøget er der invitation til en samtale der handler om jeres psykiske velbefindende efter fødslen og mulighed for at opspore eventuel fødselsdepression.

Sundhedsplejersken har et spørgeskema: Edinburg Postnatal Depression scale med som udgangspunkt for samtalen.

Både barnets far og mor er meget velkomne til at deltage.

Formålet er, at I skal opleve mulighed for at tale om jeres tanker og bekymringer samt kende til muligheder for at søge hjælp og støtte så tidligt som muligt.

Besøget varer ca. 1½ time.

Comments are closed.