8-10 måneders besøget

Besøg til det 8-10. måneders gamle barn, tilbydes forældre med deres første barn, såfremt de har særlige behov for sundhedsfaglig vejledning til konkrete problematikker og at de ikke deltager i Familie med Hjerte.

Barnet undersøges i besøget, vejes og måles og sammen vurderer vi behovet for opfølgning af sundhedsplejersken fremover.

Vi drøfter barnets behov for mad i forhold til dets alder og udvikling. Vi taler også om barnets motoriske og sproglige udvikling og hvordan hverdagen forløber.

Sundhedsplejersken vejleder i forebyggelse af ulykker i hjemmet og pasning af barnet udenfor hjemmet. Vi kan også tale om, hvordan I kan støtte barnet i dets initiativer og samvær med jer og andre.

Sundhedsstyrelsens udgivelse/sikkerhedsstyrelsen: www.sik.dk

Besøget tager cirka 1 time.

Comments are closed.