Barselsbesøg

Barselsbesøget planlægges til at foregå ved barnets 4. eller 5. levedøgn, hvis I udskrives indenfor 72 timer efter fødslen eller føder hjemme.

Besøget støtter Jer i at opleve tryghed ved udskrivelsen og hjemkomsten med jeres baby.

Den første tid er øvetid, hvor I lærer jeres barns signaler at kende.

Besøget har særlig opmærksomhed på hvorledes barnet viser tegn på begyndende trivsel på dets ernæring.

Hvis barnet ammes, vil I kunne forvente amme vejledning, således at I kan føle jer på rette vej med amme teknikken. Hvis barnet får flaske kan vi gennemgå hvorledes mælken tilberedes, opbevares og gives til barnet. Der vil også være fokus på mængden af mælk til barnet, da det kan være lidt svært at vurdere hvor meget barnet har brug for.

Under besøget spørger vi Jer om undersøgelserne hos jordmoderen er afsluttet, eller om der er hændelser fra fødslen der skal følges op på.

Besøget tager ca. 1 times tid.

Trivselsskema

Vi anvender et trivselsskema som udgangspunkt for denne samtale, som I får kendskab til både i fødselsforberedelsen hos jordemor og i barselsbesøget med sundhedsplejersken.

Ud over barnets ernæring er der også fokus på barnets udskillelse af urin og afføring samt barnets hudfarve. Da dette også er vigtige markører for, om barnet får den mælk den har brug for.


Klik på billedet for at se hele trivselssekmaet.

 

Comments are closed.