Det første besøg

Når I har født vil der fra fødestedet sendes en fødselsanmeldelse til kommunens sundhedsplejersker. Sundhedsplejen ringer til jer et par dage efter fødslen, så I sammen kan aftale et besøg. I dette telefonopkald vil sundhedsplejersken spørge kort ind til forløbet og de eventuelle komplikationer der har været ifb. fødsel. Telefonopkaldet er samtidig jeres første mulighed for at få vejledning ift. barnets trivselstegn og sundhedsplejersken vil notere hvorvidt babyen får mælk, sover, har tis og afføring i bleen – så vi kan følge barnets udvikling og trivsel dag for dag i de afgørende første to uger.

I besøgene hvor sundhedsplejersken gerne vil at både mor og far er tilstede, har sundhedsplejersken opmærksomhed rettet mod jeres barns trivsel og udvikling. Hun interesserer sig for jeres barns ernæring, søvn, signaler, leg, sprog og motorik.

Sundhedsplejersken taler med jer om betydningen af nærvær og samspilet mellem jer og jeres barn.  I kan få råd og vejledning til hvordan I kan støtte barnets udvikling og fremme barnets oplevelse af tillid til de mennesker, det møder på sin vej.

I kan se sundhedsplejersken som jeres samtalepartner omkring jeres familieliv, parforhold og jeres psykiske velbefindende.

Barnets journal

Sundhedsplejersken fører journal på jeres barns trivsel og udvikling. Denne journal har I indsigt i på www.sundhedsvejen.dk . Her vil I, med en adgangskode/nemid, få adgang til jeres barns journal, som I bedes printe ud og medbringe til besøg hos lægen. I kan også selv skrive i dele af journalen omkring de forhold I har fokus på, fx barnets udviklingstrin, og andre ting I gerne vil huske.

Comments are closed.