Etableringsbesøg

I dette besøg følges der op på jeres fødselsoplevelser og tiden siden sidste besøg.

Barnet undersøges, vejes og måles. Barnets tegn på trivsel gennemgås med fokus på barnets interesse for amning eller mælk fra flaske. De hyppige måltider og barnets udskillelse af urin og afføring.

Som udgangspunkt for denne samtale anvendes et trivselsskema som I får kendskab til både i fødselsforberedelsen hos jordemor og i barselsbesøges med sundhedsplejersken.

Der er særlig opmærksomhed på barnets hudfarve, da den gule farve kan skabe behov for undersøgelse på enten fødestedet eller hos egen læge med henblik på behandling af gulsot.

I kan have behov for at tale om jeres oplevelser med at blive forældre, den store omvæltning det er for de fleste med afbrudt søvn samt en øget ansvarsfølelse.

Sundhedsplejersken vil støtte jer og anerkende jeres gode initiativer til at få barnet til at trives i trygge rammer.

Sundhedsplejersken fortæller om hendes arbejde og tilbud fra sundhedsplejen. I kan se barnets journal på www.sundhedsvejen.dk

Besøget kan vare en god times tid.

Comments are closed.