De Utrolige År – Baby gruppe

Tilbud til far og mor

Holstebro kommune tilbyder: De Utrolige år kurset til forældre, som har brug for at blive styrket i den nye forældrerolle. De forældre der kan have glæde af kurset er blandt andet unge forældre, forældre, der er usikre på forældrerollen og/eller som ikke selv har haft en positiv rollemodel, samt sårbare forældre.

Denne forældregruppe kan man henvises til gennem sin jordemor, sundhedsplejerske eller familiekonsulent.

Gruppeforløb

De Utrolige år kurset er et gruppeforløb, hvor der er 6 babyer og deres forældre. Spædbørnene er ca. 2-4 måneder ved kursets start. Gruppen mødes 8 gange à 2 ½ time. Gruppen ledes af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent som kommer i et hjemmebesøg inden kurset starter.

På selve kurset arbejdes med forskellige temaer f.eks.

 •  At læse barnets signaler og tegn
 •    At forstå og håndtere gråd
 •    At hjælpe barnet med at falde til ro
 •    At forstå vigtigheden af sprogstimulering
 •    At simulere barnets motorik og sanser – og tilpasse mængden af stimulering
 •    At sørge for barnets sikkerhed
 •    Milepæle i barnets udvikling
 •    At etablere forudsigelige rutiner og ritualer
 •    At forstå og tillade barnets behov for at udforske
 •    At knytte bånd mellem barn og forældre
 •    At få hjælp og støtte og tid til sig selv som forældre.

Der bliver vist filmklip om de forskellige temaer. Filmklippene lægger op til diskussion i gruppen. Forældrene fortæller/viser deres måde at gøre tingene på. Vi laver praktiske øvelser med børnene. Der er små hjemmeopgaver i forhold til det tema, vi har arbejdet med. Gruppelederne kommer med relevant viden, som passer til de forskellige temaer.

Gruppelederne har særlig fokus på

 • Jeres tilknytning med barnet der er afgørende for barnets udvikling
 • I er eksperter i jeres eget liv
 • I er dem som kender jeres barn mest
 • Anerkende det gode samspil mellem jer og jeres barn
 • Der er ikke en rigtig eller forkert måde at være forældre på
 • Give jer inspiration til hvordan I selv fremmer jeres barns udvikling og trivsel
 • At forældre deler erfaring og viden, samt at I alle føler jer set, hørt og forstået i gruppen.

Kontakt sundhedsplejerske Lene H. Kirkensgaard:  Lenkir@holstebro.dk tlf: 51238517

Yderligere oplysninger om De utrolige år:

www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/programmer-med-evidens/de-utrolige-ar

Hvis I deltager i babygruppen kommer sundhedsplejersken stadig på hjemmebesøg m.m.

Når man er i en babygruppe, kommer sundhedsplejersken samtidig på besøg. Man kan fortsætte i Familie med Hjerte eller i en lille mødregruppe tæt på hvor man bor. Det ene tilbud udelukker ikke det andet, det handler om hvad I har behov for.

Comments are closed.