Ernæring og amning

Noget som optager alle der bliver forældre, er hvordan får mit barn mad ?

I det moderne samfund er fordele og ulemper ved amning eller modermælkserstatning givet på sutteflaske til stadig drøftelse og når I møder jordmødre, barselssygeplejersker, børnesygeplejersker og sundhedsplejersker vil I blive præsenteret for sundhedsstyrelsens anbefalinger; Sundhedsstyrelsen anbefaler at spædbørn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder. Delvis amning anbefales til 12 måneder. Det er dog afgørende at familien skal føle sig respekteret og have støtte til at stoppe, hvis kvinden beslutter ikke at amme. Ingen må holde op med amme, fordi de har fået forkert eller mangelfuld vejledning om amning og ingen skal amme fordi de føler sig presset til det.

Omsorgen fra de sundhedsprofessionelle I møder skal tage udgangspunkt i jeres unikke situation og det er afgørende at I føler jer trygge ved at amme eller give en flaske mælk til barnet.

Opsøg vejledning og støtte både lige efter fødslen, inden udskrivelse og ved hjemkomst hvis I er i tvivl eller føler jer usikre: DET ER HELT NORMALT!

 

 

Her kan du se et nybagt forældrepar og de udfordringer omkring amning, de møder i de første uger efter fødslen.

Videoen giver faktuel viden omkring amningen og de problemer der kan opstå.

Du får både far og mors perspektiv på det at blive forældre.

God fornøjelse.

 

Comments are closed.