Anbefalinger om amning fra sundhedsstyrelsen

Amning de første 6 måneder

Den sundeste ernæring for det nyfødte barn er modermælk. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt, til de er cirka 6 måneder. Når amningen fungerer, er det den bedste måde at ernære Jeres barn på.

Sundhedsplejen i Holstebro Kommune samarbejder med jordemødre, barselsgang og børneafdelinger omkring en ensrettet vejledning i amning. I vil derfor opleve, at der er sammenhæng i den information, som I får.

Vær opmærksom på, at vejledningen kan ændre sig fra dag til dag, i takt med at mælken løber til hos mor de første dage og at Jeres barn vokser. Det er vigtigt, at I søger råd og vejledning, hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

I kan ligeledes søge råd og vejledning i Trivselsskemaet, som findes her på siden.

Opmærksomhed på barnets trivsel i første levemåned

Sundhedsplejersken har særlig opmærksomhed på barnets ernæring og trivsel i barnets første levemåned. Denne opmærksomhed er skærpet i de seneste år, hvor der er sket markante ændringer omkring følgende forhold:

 • Politisk interesse for at forebygge genindlæggelse af nyfødte, da det er en bekostelig affære både rent menneskeligt men også økonomisk.
 • Tidligere udskrivelse fra fødesteder
 • Behov for en koordineret og tværfaglig indsats fra jordemødre, barselspersonale, børneafdelingers personale samt sundhedsplejersker omkring de nyfødte.
 • Indførelsen af et tidligere barselsbesøg af sundhedsplejersken på 4.-5. døgn efter fødsel, når man er udskrevet inden for de første 72 timer.
 • Ny viden om trivselsparametre for nyfødte, hvor opmærksomhed på blandt andet barnets udskillelser af urin og afføring er skærpet.
 • Special uddannelse af fagprofessionelle som IBCLC amme konsulenter både på barselsgangen og i sundhedsplejen.

Sundhedsplejen har uddannede amme-konsulenter (IBCLC)

Sundhedsplejersker vejleder i amning efter sundhedsstyrelsens anbefalinger og ud fra en fælles håndbog for sundhedsprofessionelle.

Det er et faktum, at viden omkring amning ændrer sig løbende efter nye forskningsresultater. For at sikre, at I som forældre kan opnå en kvalificeret ammevejledning, har sundhedsplejen prioriteret at uddanne amme konsulenter der klæder alle sundhedsplejersker på med nyeste viden omkring amning.

I særlige tilfælde kan amme konsulenterne tilbyde et amme-esøg i samråd med jeres egen sundhedsplejerske.

Sundhedsplejens holdning er at amning ikke skal være for enhver pris.

I nogle tilfælde sker det, at der opstår komplikationer eller amningen ikke kan lykkes. Jeres sundhedsplejerske vil vejlede Jer, så netop Jeres barn kan få den bedste start på livet! Det handler i høj grad om, at I får gode oplevelser med at give jeres barn mælk og at alle trives på den valgte ernæring.

Valg af ernæring med modermælkserstatning i flaske

Hvis I har valgt at jeres barn ikke skal ammes eller at etableringen af amning ikke lykkedes, er det væsentlig, at I forinden føler jer velinformeret omkring de muligheder I har. Derfor er det vigtigt, at I lader sundhedsplejersken støtte jer i beslutningen således, at I ikke står alene med overvejelserne eller bekymringer som det kan medføre.

Vejledning til at give barnet mælk på flaske

Sundhedsplejersken kan vejlede omkring:

 • barnets tegn på sult og mæthed
 • en rolig og hyggelig atmosfære under måltidet
 • beregning af barnets behov for modermælkserstatning
 • valg af modermælkserstatning, der er flere produkter at vælge imellem
 • tilberedning og opbevaring
 • valg af flaske
 • rengøring af flasker

I kan på alle hverdage kontakte jeres egen sundhedsplejerske eller sundhedsplejens telefonrådgivning  kl. 8.00-9.00 på tlf. 96115300

 

 

 

 

 

Comments are closed.