Føder før tid

Baby

Børn der fødes før 37. graviditetsuge regnes for at være tidligt født eller født før tid. Sundhedsplejersken vil være opmærksom og tilbyde hjemmebesøg efter behov.

Til de familier der har født et barn meget før tid, vil sundhedsplejersken tilbyde at besøge jer under jeres indlæggelse på børneafdelingen samt hyppigt efter udskrivelsen.

Sundhedsplejersken har rig erfaring med tidligt fødte børn, deres behov, trivsel og udvikling.

I hendes besøg kan I forvente opmærksomhed på det tidligt fødte barns signaler, behov for tryghed, mælk og søvn. Opmærksomheden er særlig rettet mod alle de overgange det lille barn møder. Først i overgangen fra sygehus til hjemmet, dernæst overgangen fra at være vågen til at skulle sove, overgangen fra mælk til skemad osv. Senere endnu overgangen fra at være hjemme ved forældrene til at skulle passes i dagpleje eller institution.

Sundhedsplejersken vil hjælpe jer med at finde en passende balance mellem kontakt og stimulation af det tidligt fødte barn, for at undgå overstimulation.

Jeres oplevelser med den tidlige fødsel vil også blive et samtaleemne, da en tidlig fødsel og den første tid med barnet på børneafdelingen, kan opleves meget overvældende og have betydning for tilknytningen til barnet.

Link:

http://www.praematur.dk/

http://www.praematuresvilkar.dk/

Pjece til forældre der føder før tid

Comments are closed.