Konsulent for dagtilbud og skoler

Alle institutioner kan rette henvendelse til sundhedsplejen angående sundhedsfaglig og pædagogisk rådgivning.

Kontakt Rie.staghoj@holstebro.dk tlf: 24205359 eller Nina.Elkjaer@holstebro.dk tlf: 24205483

Det er sundhedsplejersker, der er ansat som konsulenter for det pædagogiske personale. Denne funktion er ofte delt i to roller. De kan dels optræde i rollen som sundhedsfaglige eksperter og dels som eksperter i at sætte en proces om sundhedsfremme igang.

Eksempler på temaer

  • Hygiejnemæssige og sundhedsmæssige forhold i institutioner
  • Forebyggelse af ulykker
  • Smitsomme sygdomme – udarbejdelse af beredskabsplan
  • Ernæring og måltider
  • Vejledning i forhold til behandling af lus
  • Information og samarbejde omkring retningslinjer fra embedslægeinstitutionen
  • Vejledning omkring renlighedsudvikling (ufrivillig vandladning og ufrivillig afføring)
  • Der er også mulighed for at få konkret rådgivning vedrørende et barn som har særlige behov for støtte og det foregår efter aftale med forældrene. Familiens egen distrikts sundhedsplejerske kan også inddrages.

Nyttige links og downloads

Her kan du hente nyhedsbreve og fællesgrundlag for hygiejne og kost/ernæring for Holstebro Kommune:

Comments are closed.