Besøg under graviditeten

Hjemmebesøg af en sundhedsplejerske i graviditeten kan aftales gennem Jeres jordemor eller praktiserende læge.

Sundhedsplejersken har mulighed for at besøge Jer under graviditeten, hvis I har behov for at snakke om Jeres forberedelse til at blive forældre. Sundhedsplejersken vil lytte til Jeres tanker og eventuelle bekymringer.

Forberedelse til hvad barnet har brug for

Sundhedsplejersken kan hjælpe jer til at de mere praktiske ting i forhold til hvad et spædbarn har brug for, så I føler Jer bedre forberedt på at blive mor eller far.

Hvordan skal barnet sove? Hvor skal barnet være, når det er vågnet? Hvad skal barnet have på af tøj ift. varme og kulde? Hvor meget tøj skal købes? Hvordan indrettes puslepladsen og hvad er godt at have anskaffet sig i forvejen ift. bleer og vaskeklude?Hvordan skal barnet transporteres, er der brug for barnevogn og autostol? Det er helt almindelige spørgsmål og drøftelsen med din sundhedsplejerske vil kunne spare dig for de unødvendige indkøb.

Sundhedsplejersken kan tale med jer om jeres tanker og følelser om barnet der vokser i livmoderen. Graviditeten er en god anledning til at gøre sig tanker om det lille barn I venter. Hvilke forestillinger har I om barnet? Hvordan kommer det til at se ud? Er det et aktivt barn eller et roligt og stille barn? Er der noget allerede nu, som I har lagt mærke til påvirker barnet, fx. musik eller bestemte bevægelser mor gør osv.? Gør I jer nogle tanker om hvordan andre vil tage imod det nyfødte barn, fx. søskende eller bedsteforældre?

Det er også godt at du og din partner får talt om, hvordan I kan trøste og berolige jeres barn. Alle spædbørn græder og forældre kan reagere forskelligt. Nogle bevarer roen som ofte smitter af på barnet og andre bliver rastløse og har brug for at forlade værelset. I skal huske, at den første tid er øvetid hvor jeres tid med barnet hurtigt lærer jer, hvad netop jeres barn kan lide.

De fleste spædbørn kan lide at blive omsluttet og svøbt af dyne/tæppe (ikke for varmt) og være i rolige arme hos sine forældre.

I graviditetsbesøgene vil I kunne få svar på spørgsmål og I vil sammen kunne lave aftaler for, hvordan I ønsker sundhedsplejerskens besøg skal være efter fødslen. Alle nyfødte tilbydes et barselsbesøg 4.-5. dag efter fødsel, såfremt de udskrives idenfor 72 timer efter fødslen.

Graviditeten er en periode med mange nye udfordringer og store forandringer både fysisk og psykisk.

Det er en overgangsperiode, hvor I tænker mange nye tanker og møder nye følelser, I ikke har kendt før. Mange kvinder føler sig sårbare og trætheden kan være med til at gøre det lettere at vende sig indad og fokusere på barnet i livmoderen. “Hvordan bliver jeg som mor”? Er et helt almindeligt spørgsmål at stille sig selv.

Mange mænd oplever graviditeten som et “venterum”. De har ikke den nære kontakt til barnet (mærke liv fx.) og kan derfor indimellem synes det er for abstrakt at forholde sig til at skulle blive far. I vil få en stor gevinst af, at I støtter hinanden og er interesserede i hinandens følelser og tanker på trods af de store forskelle, der dukker op undervejs.

Efter fødslen vil sundhedsplejersken fortsat besøge Jer og tilbyde Jer den støtte, som I oplever at have behov for i barnets første leveår.

Comments are closed.