Formål og værdier

Familie med Hjerte er et fødsels og forældreforberedelses kursus der tilbydes gravide der skal være forældre første gang. Tilbuddet gælder, når blot en af forældrene skal være forældre for første gang.

Hvis man er alene med barnet, er man velkommen til at tage en god veninde eller et familiemedlem med. Det kan både være praktisk og en god støtte.

Jordemor informerer om det kommunale tilbud til alle førstegangsforældre i Holstebro kommune ved konsultationen i 16. graviditetsuge og herefter kan forældre tilmelde sig en gruppe hos jordemor.

Kort fortalt er Familie med Hjerte

 • forældreforberedelse – til en ny livssituation som børnefamilie
 • forældregruppen består af 8 -10 familier som venter deres første barn indenfor en kort periode. Grupperne sammensættes ud fra fødsels termin.
 • forældregruppen mødes 14 gange ca. fra uge 26 i graviditeten til barnet er 1½ år
 • en fast sundhedsplejerske følger gruppen gennem hele forløbet

 

 • Indhold og temaer i Familie med Hjerte

 • På møderne er der oplæg og diskussion af forskellige emner: graviditet, fødsel, fars rolle/og mors rolle i forhold til barnet og parforholdets betydning for barnets trivsel. Ernæring til barnet gennem det første leveår, barnets sproglige og sansemotoriske kompetencer, opdragelse, forebyggelse af ulykker i hjemmet, tandsundhed, familiens fundament vedr. økonomi, juriske overvejelser og orlovsmuligheder.
 • I møder en række af professionelle, der giver et relevant oplæg omkring et tema, der forholder sig til barnets aktuelle alder og familiens udfordringer forbundet dermed. Familie med Hjerte er med til, at I kan opleve sammenhæng i informationer og vejledninger.
 • I opnår indsigt i kommunens muligheder for at støtte og styrke sundhed og trivsel for familien.

Formål med Familie med Hjerte

 • At I følges med andre forældre fra graviditet til livet som familie
 • At I føler jer godt rustede til at tackle de udfordringer i møder undervejs
 • At I skaber netværk til andre forældre i samme situation
 • At I drager nytte af andres erfaringer og selv får mulighed for at give jeres gode erfaringer videre
 • At der skabes rum for reflektion og finde løsninger, som er gode for den enkelte familie
 • At I opnår viden om relevante emner ift. hvad der fremmer barnets sundhed, udvikling og trivsel samt I får kendskab til Holstebro kommunes tilbud.

Værdier der er skaber rammerne i Familie med Hjerte:

 • Medborgerskab, hvor gruppens deltagere er ressource for hinanden.
 • Alle skal føle sig set, hørt og respekteret i en inkluderende kultur.
 • Forældre mødes som eksperter i eget liv -en anerkendende tilgang.
 • Forskellighed i gruppen er en styrke for fællesskabet.
 • Mødegangenes indhold og temaer skal være relevante og skabe mening med udgangspunkt for  oplevelser I har i eget liv.
 • Far og mors rolle i forhold til barnet, vægtes lige højt.

I Familie med Hjerte er undervisningen dialogisk og det betyder:

 • Et konkret tema starter med et oplæg suppleret med en aktivitet f.eks. billeder eller filmklip. Undervisere vil herpå starte en drøftelse hvor forskellige værdisæt, holdninger og opfattelser kommer frem i gruppen. Herved kan I foretage egne vurderinger og handlinger og afklarethed omkring jeres egen tilgang.
 • Der skabes mulighed for sammenligning, diskussion, erfaringsudveksling, “gode råd” og nysgerrighed i hinandens måder at løse udfordringerne i hverdagen.

Comments are closed.