Lovgrundlag for sundhedspleje

Sundhedsplejen i Holstebro Kommune tilrettelægger indsatser efter sundhedslovens bestemmelser og godkendes lokalt af kommunens kommunalbestyrelse i overensstemmelse med Holstebro kommunes overordnede Børnepolitik.

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsloven

I Danmark udarbejder sundhedsstyrelsen nogle retningslinjer for sundhedsplejerskens arbejde, det sker på baggrund af sundhedsloven.

I Holstebro kommune er sundhedsplejerskens arbejde forbundet med en overordnet børnepolitik, der sikrer og fremmer det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel.

Læs mere på Holstebro kommunens egen hjemmeside under børnepolitikken.

Hvis I fravælger sundhedsplejens tilbud

Sundhedsplejens indsatser er et tilbud, som man kan fravælge, hvis I som forældre ikke ønsker at gøre brug af de forebyggende tilbud. I opfordres til at søge konsultation hos jeres egen læge i stedet vedrørende barnets eller den unges sanser, vækst, motorik, psykisk og social udvikling.

Underretningspligten

Alle voksne har en underretningspligt, hvis de får kendskab til et barn eller ungt menneske der har behov for særlig støtte og hvor forældrene ikke lever op til at kunne sikre barnets sikkerhed, udvikling og trivsel. Sundhedsplejersker arbejder under en skærpet underretningspligt ifølge service lovens § 153 og det betyder at hun gennem sit arbejde kan møde børn og unge, der vækker hendes bekymring.

Det kan medføre at sundhedsplejersken, efter orientering til forældre og helst i samarbejde med familien, giver oplysninger om barnets og den unges forhold til kommunes familieafdeling, således at der igangsættes en styrket indsats.

Comments are closed.