Tværfagligt samarbejde

Sundhedsplejersker har mange samarbejdspartnere.

Sundhedsplejersker arbejder med et sundhedsfremmende perspektiv. Der er fokus på barnets, den unges og familiens ressourcer i forhold til at understøtte en positiv udvikling og livskvalitet både sundhedsmæssigt, mentalt og socialt.

Sundhedsplejersker har børne- og familieperspektivet som udgangspunkt for samarbejdet med familien og andre professionelle. En vigtig opgave er at sikre, at alle relevante faglige indfaldsvinkler, der er nødvendige for at belyse komplekse problemstillinger, bliver synlige.

Formålet med det tværfaglige samarbejde er at sundhedsplejersken bidrager til en koordineret indsats, hvor samarbejde og dialog med barnet, den unge og forældrene vægtes højt. Sundhedsplejerskens andel i det tværfaglige samarbejde med børn i alle aldre, lige fra fødslen, øger muligheden for at udsatte og sårbare børn og unge samt deres forældre kan opnå støtte og rådgivning så tidligt som muligt.

Der sker organiseret tværfagligt arbejde jf. sundhedsloven §§ 203-205.

Sundhedsplejersker samarbejder vedr. børn og unge med:

Comments are closed.