Underretning om vold, overgreb eller mistrivsel

Sundhedsplejersken har en skærpet underretningspligt, når de får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for støtte.

Underretninger er udtryk for omsorg, og har til hensigt at sikre at der ydes en kvalificeret og kompetent hjælp til familien.

Sundhedsplejersken har en pligt til at reagere, hvis forældrenes adfærd eller samspil med barnet giver anledning til bekymring – uanset om barnet viser tydelige signaler på mistrivsel.

Læs mere om hvornår og hvordan du udfylder en underretning, skemaer m.m.

Comments are closed.