Sundhed

Sundhed8kl

Skoleelever lærer om sundhed gennem eksperimenter. 8. klasser fra hele Holstebro Kommune fik sundheden at føle på egen krop, da ungdomsskolen og sundhedsplejen et par uger i marts 2015 bød på eksperimentarium og utraditionelle øvelser om sundhed, trivsel og seksualitet.

Hvordan er det at have rygerlunger? Hvor lidt skal der til, før hovedet flækker uden cykelhjelm? Og giver nye fællesøvelser mere viden i klassen om sex og grænser end den traditionelle seksualundervisning?

I de to uger har Holstebro Ungdomsskole været sundheds-eksperimentarium for kommunens 8. klasser. I alt 20 skoleklasser har byttet klasseværelse og almindelig undervisning ud med seks timers sundheds-eksperimentarium og seksualundervisning i nye rammer.

Sundhedsstationer

Syv test-stationer rundt om i ungdomsskolens hyggelige kroge måler bl.a. elevernes puls og blodtryk ved forskellige aktiviteter. Men hvad der nok gør større indtryk, er test af smertetærskel, oplevelsen af at have rygerlunger eller hvor lidt der skal til, før hovedet tager skade ved et cykelstyrt – uden hjelm vel at mærke.

– Det er helt klart en øjenåbner for de unge. Vi tror ikke det hjælper med foredrag og formaninger – nej, her undersøger de selv, hvad forskellige valg har af konsekvenser for deres sundhed, fortæller Troels Lysgaard, der er en af ungdomsskolens instruktører.

Sammen med klassens lærer guider han grupperne gennem alle sundhedsstationerne, hvor eleverne på egen krop hurtigt får koblet viden med personlig erfaring.

Koncentreret forløb med sidegevinster

Mens en klasse tester sundheden i kælderen, er en anden klasse i gang med seksualundervisning i den øverste etage af ungdomsskolens bygning på Danmarksgade i Holstebro. Her er sundhedsplejerskernes undervisningsteam flyttet ind i de to uger for at give et supplement til den undervisning, eleverne typisk modtager i skolen.

Eleverne lærer om kroppen, seksuel debut, grænser, sexsygdomme, prævention og graviditet. Alle temaer er bygget op om aktive øvelser, hvor eleverne sammen med deres kammerater tager stilling, diskuterer og får mere viden.

– Vores tilbud minder meget om det, vi tidligere har lavet ude på skolerne, og eleverne synes det er ekstra spændende at få undervisning i nye rammer væk fra klasselokalet. De er meget aktive og deltagende, og der er en rigtig god stemning, fortæller sundhedsplejerske Lone Kjær Hein, som sammen med Troels Lysgaard har taget initiativ til det åbne skoletilbud.

– Det nye er, at vi kombinerer seksualundervisning med sundhedseksperimentariet, og at vi samler 20 klasser på to uger. Det giver os en masse sidegevinster. Vi bliver helt skarpe på netop disse unge, og hvad de er optaget af. Og vi får udviklet vores undervisningsmetoder og oplever et spændende tværfagligt samarbejde både med klasselærerne og ungdomsskolen, forklarer Lone Kjær Hein.

Det er planen at sundhedsdagene på ungdomsskolen vender tilbage som tilbud til 8. klasserne hvert år.

 

Comments are closed.